Full opplæring av lærling i bedrift

Lærling i bedrift

Det er et kjent scenario. Man begynner på skole, man velger et visst studieløp, og finner senere ut at man ønsker å finne seg en annen type jobb enn den man har gått på skole for. Det kan føles som at man har kastet bort mye tid, og det er slett ikke alle som velger […]

Hvordan Skrive CV og Jobbsøknad

cv og jobbsøknad

Når det kommer til jobbsøk, er CV-en og jobbsøknaden din kjempeviktig. Utfører du dem riktig får du intervjuer raskt, men utfører du dem galt, blir du sannsynligvis å møte avslag etter avslag. Derfor har vi valgt å lage en artikkel om akkurat dette: hvordan skrive CV og jobbsøknad. CV-en Enhver CV er forskjellig, siden du […]