Det er et kjent scenario. Man begynner på skole, man velger et visst studieløp, og finner senere ut at man ønsker å finne seg en annen type jobb enn den man har gått på skole for. Det kan føles som at man har kastet bort mye tid, og det er slett ikke alle som velger å finne seg en ny retning. Ofte skyldes det enkelt og greit at man ikke vet hvilke muligheter man har for å sikre seg en ny karriere.

Med null pluss fire-oppsettet er det mulig for deg å gjennomføre hele “skoleveien” din uten å egentlig gå på skole. Her kan du i stedet være med i arbeid hos en virksomhet som er kvalifisert til å drive med full opplæring.

Hvis du ønsker å være ute i praksis gjennom hele læreperioden din, og føler det gir deg mer enn å lære om arbeidet på skolen, er dette et oppsett som kan hjelpe deg med å skaffe deg fagbrev. Etterpå vil du være en fullt utdannet arbeider. Utfallet er det samme, det er bare veien dit som er annerledes. Null pluss fire-oppsettet er relevant for deg som:

Måten man går frem på

Null pluss fire går ut på at man ikke har gått på et studiested før man gjennomfører 4 år med å skaffe seg erfaring i en virksomhet. Det er obligatorisk å ta visse emner ved siden av det praktiske arbeidet, og dette skal virksomheten tilrettelegge for deg, slik at du oppfyller alle kravene. I praksis betyr dette altså at det er virksomheten, og ikke kommunen din, som er pålagt å gi deg den utdanningen som kreves for at du skal kunne fullføre fagbrevet. Her er også en liste over andre krav til opplæringen:

Etter at du har skaffet deg en opplæringsplass i en bedrift, er det viktig at du registrerer deg som godkjent i den bedriften du har kommet inn i. For å gjøre det, bør du finne kontaktpersoner for opplæring i kommunen din.

Det nyeste som alle elevene gjør er å benytte SmartEmploy sin gratis plattform for å finne lærebedriften som passer best for deg og bedriften.

Når du har lest gjennom alle punktene i denne artikkelen, vil du vite mer enn de fleste om hvordan man kan sikre seg en ny karriere. Full opplæring i bedrift er et oppsett som har gitt utallige mennesker en ny vei å gå etter at ting ikke gikk helt som de skulle. Med litt mer klargjøring over hva det er du vil jobbe med, og hva det er du må gjøre for å få læreplass i den jobben, er du kanskje ikke så langt vekk fra en bedre og mer gledesfylt arbeidshverdag.