Spesielt når man skal skrive journaler er det viktig at man har en god penn og kan samtidig skrive raskt. Vi har en større guide om journalskriving her.