Skriving er en stor del av jobben til advokater. Ikke må man bare være bevisst på alle argumentene som kan stilles opp for og imot den anklagde man prøver å forsvare; man må også kunne formulere dem på en måte som øker sannsynligheten for at saken veier i kundens retning. 

Saken er den, at til tross for at lovene og rettssystemet man har er den overordnede faktoren som kommer til å bestemme om en person frikjennes, eller hvor hard straffen deres blir, så er det mye man kan gjøre for å reduserer straffen eller til og med vinne saken, kun ved å bruke de riktige ordene. 

Av denne grunn skal vi nå se på noen skrivetips for deg som skal bli advokat, med inspirasjon fra både en advokatprofessor fra USA, og en advokat og daglig leder fra Norge. 

1. Presisjon og klarhet

Første skrivebud for en advokat er at man bør gjøre seg forstått på en måte som ikke gir noe som helst rom for misforståelser. Dette gjøres ved å være presis, og å være klar og tydelig på hva man mener ved det man sier eller skriver. 

Ikke gjør bare dette at folk skjønner hva man vil; det gjør også teksten mer livlig, interessant, og bokstavelig – råvarer som det tilsynelatende er stor mangel på i mange fagtekster og profesjonelle tekster i advokatbransjen, ifølge Patrick Barry, advokatprofessor ved University of Michigan. 

Patrick leder Coursera sitt skrivekurs Good with Words: Writing and Editing Specialization, hvor han i løpet av 16 uker går gjennom fire ulike moduler om skriveferdigheter. Ett av konseptene han kommer tilbake til gjennom hele kurset er kraften bak det å være konkret. En dommer vil bli mye sterkere påvirket hvis de hører de faktiske forholdene som ligger rundt en barnevernsak og foreldres manglende evne til å være foreldre, enn om man bare bruker generelle beskrivelser (her i et tilfelle hvor man er “imot” foreldrene, for barnets beste).

2. Hvert ord teller som advokat 

En annen viktig ting å huske på som advokat er at hvert ord teller; ethvert ord du putter i teksten kommer til å påvirke leseren på en eller annen måte. Det kan bidra til at en setning eller et avsnitt:

Ifølge Morten Sagen, advokat og daglig leder ved Advokat Tingmann i Stavanger (som også har en blogg med mange nyttige råd for advokater), så bør man angripe en tekst fra alle mulige vinkler etter at man har skrevet den, med spørsmål som: Gjør jeg formålet mitt tydelig? Vinkles ordene på en måte som støtter saken til klienten min, eller skaper de en motsatt effekt? Hvordan ville jeg, som dommer, reagert hvis jeg leste eller hørte disse ordene? 

Ved å stille seg selv opp for en slik streng kritikk av ens egen tekst, lærer man etter hvert å peke ut de mindre gode måtene man formulerer seg på. Dette er ikke bare nyttig for advokater, men for alle som skal presentere en tekst.

3. Grammatikk

Et annet punkt som er viktig for enhver person som skriver mye, er grammatikk; å følge de riktige reglene og normene for hvordan ord bør formuleres i setninger og avsnitt, og i hvilken rekkefølge ordene bør komme i. 

Grammatikk er et enormt felt, og mange forbinder det med kjedelige regler å pugge og følge. Men formen og strukturen man bruker for å kommunisere gjennom tekst kan også påvirke hvor god teksten blir. Ett eksempel på dette er “treer-regelen.” Denne regelen tilsier at mennesker har et iboende godt forhold til alt som kommer i tre, for eksempel: 

Det hadde vel vært rart å si “de to musketerer,” eller “en, TO” før man hopper uti vannet, ville det ikke? 

På samme måte kan man bruke dette for adjektiver og substantiv. For eksempel, “han var stor, sterk, og stødig,” eller “han tok med seg en bøtte, en spade, og en rake.” 

Disse rådene nevner bare noen av tingene man kan gjøre for å skrive bedre. Men så lenge du holder et godt fokus på å være presis og tydelig, og du husker at hvert ord teller, så vil du automatisk bli litt mer bevisst på hva du kan gjøre for å forbedre din egen tekst.